ถังเหล็กเก็บน้ำ

Water Tank
งานขุดวางท่อประปา

Excavation
ถังกรองน้ำ

Purifier Tank
ถังตกตะกอน

Sedimentation Tank
ท่อและอุปกรณ์

Pipe & Fixture
แพสูบน้ำ

Platform Pumps
หอสูงโครงถัก

Tower Trusses
สินค้า

Catalogue
ถังเหล็กเก็บน้ำ

Water Tank
งานขุดวางท่อประปา

Excavation
ถังกรองน้ำ

Purifier Tank
ถังตกตะกอน

Sedimentation Tank
ท่อและอุปกรณ์

Pipe & Fixture
แพสูบน้ำ

Platform Pumps
หอสูงโครงถัก

Tower Trusses
สินค้า

Catalogue


สำนักงาน
135/4-5 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ. ลำปาง 52100
โกดัง
144/5 หมู่ 2 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Line ID : lampangbright
Tel & Fax: 054-224466
E-mail : d.pattarachai@gmail.com
Copyright 2017 Lampangbright Co.,Ltd. All Right Reserved., Design by Chiangmaizone.com