ผลงาน


งานวางท่อส่งน้ำ HDPE ของสถานีพัฒนาที่ดิน
งานวางท่อประปาของการประปาภูมิภาค
งานซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า
งานวางท่อ HDPE ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานก่อสร้างโรงงานน้ำดื่มชุมชน
งานก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก


ตอนนี้แสดงอยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  2  หน้า
สำนักงาน
135/4-5 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ. ลำปาง 52100
โกดัง
144/5 หมู่ 2 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Line ID : lampangbright
Tel & Fax: 054-224466
E-mail : d.pattarachai@gmail.com
Copyright 2017 Lampangbright Co.,Ltd. All Right Reserved., Design by Chiangmaizone.com